5.
Het vierde lid is niet van toepassing indien de uitkeringen als in dat lid bedoeld minder bedragen dan 70% van de desbetreffende uitkeringsgrondslag. Alsdan is de wijze van vermindering als bedoeld in het derde lid van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken