Artikel 1
In deze regels wordt verstaan onder: Toelichting:
A   t-3 100 t-2 80 t-1 60 t  
  gemiddeld         80
  t-1         60
  referentiejaar         60
B   t-3 60 t-2 80 t-1 100 t  
  gemiddeld         80
  t-1         100
  referentiejaar         80
d. vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren : personen die krachtens overeenkomst met de ziekenhuisvoorziening voor eigen rekening en risico een medisch beroep uitoefenen of hebben uitgeoefend, als bedoeld in artikel 2, lid 2, sub c, van het Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht