B. Toetsingsprocedure voor deskundigen Forensische Toxicologie
Om te beoordelen of een aanvrager voldoet aan de eisen voor Forensische Toxicologie en in aanmerking komt voor registratie in het register schrijft het College NRGD een toetsingsprocedure voor die bestaat uit verplichte en optionele elementen. De toetsingsadviescommissies hebben een discretionaire bevoegdheid te bepalen of en zo ja, welke optionele onderdelen in de toetsingen worden opgenomen.
Verplichte elementen:
De beoordeling geschiedt op basis van:
B. indien aanwezig dan wel opgestuurd:
Optionele elementen:
Voorts kan de beoordeling ook geschieden op basis van:
o bewijsstukken van registraties van relevante beroepsverenigingen;
o één gedetailleerd zaaksrapport naar eigen voorkeur in aanvulling op de zaaksrapporten geselecteerd door het NRGD.
Inhoudsopgave
A. Eisen voor registratie als deskundige Forensische Toxicologie
B. Toetsingsprocedure voor deskundigen Forensische Toxicologie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht