Artikel 4.1
Onverminderd het bepaalde in andere wetten, kan de raad van bestuur gegevens verstrekken aan de volgende bestuursorganen, toezichthouders, instanties en personen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak:
k. het Openbaar Ministerie;
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. Verwerking van persoonsgegevens
+ Paragraaf 3. Verstrekking gegevens aan de Kansspelautoriteit
- Paragraaf 4. Verstrekking gegevens door de Kansspelautoriteit
+ Paragraaf 5. Beheer en beveiliging
+ Paragraaf 6. Audit
+ Paragraaf 7. Aanwijzing
+ Paragraaf 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht