1.
In het perspectiefplan wordt ten minste opgenomen:
a. een diagnose van de problematiek van de jeugdige;
b. een beschrijving van de behandeling;
c. medische gegevens, voor zover deze relevant zijn voor de behandeling;
d. de gestelde doelen aangaande de ontwikkeling van de jeugdige;
e. de wijze waarop en de middelen waarmee die doelen bereikt kunnen worden;
f. de verwachting met betrekking tot de behandelingsduur;
g. een aanduiding van de groep, waarin de jeugdige verblijft;
h. een omschrijving van de toegestane bewegingsvrijheid, zowel binnen als buiten de inrichting;
i. de soorten activiteiten, waaraan door de jeugdige wordt deelgenomen;
j. de personen van buiten de inrichting, waarmee de jeugdige contact mag onderhouden, en;
k. het verplichte programma met betrekking tot onderwijs of andere pedagogische vorming.
2.
Voor zover aan de onderdelen h tot en met k van het eerste lid voorwaarden verbonden zijn, worden deze opgenomen in het perspectiefplan en welke consequenties aan het niet naleven van deze voorwaarden zijn verbonden.
3.
Het verlofplan, het scholings- en trainingsprogramma en de voorbereiding op de nazorg maken, voor zover van toepassing, onderdeel uit van het perspectiefplan.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Scholings- en trainingsprogramma
+ Hoofdstuk 3. Commissie van toezicht en beklagcommissie
+ Hoofdstuk 4. De inrichting
- Hoofdstuk 5. Het perspectiefplan
+ Hoofdstuk 6. Verlof
+ Hoofdstuk 7
+ Hoofdstuk 8. (Onvrijwillige) geneeskundige behandeling
+ Hoofdstuk 8a. Toezicht op telefoongesprekken
+ Hoofdstuk 9. Geestelijke verzorging
+ Hoofdstuk 10. Beroep tegen medisch handelen
+ Hoofdstuk 11. Onderwijs en pedagogische activiteiten
+ Hoofdstuk 12. Dossiers van jeugdigen
+ Hoofdstuk 13. Aanwijzing van particuliere inrichtingen
+ Hoofdstuk 14. Opperbeheer rijksinrichtingen
+ Hoofdstuk 15. Kwaliteit
+ Hoofdstuk 16. Vergoedingen beklag- en beroepsprocedures
+ Hoofdstuk 17. Aansprakelijkheid directeur
+ Hoofdstuk 18. Wijziging andere regelgeving
+ Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht