Reglement Klachtencommissie rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring
Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen de Raad,
Een commissie in te stellen voor de behandeling van klachten en het doen van ambtshalve onderzoek betreffende de rechtsbijstandverlening door individuele rechtsbijstandverleners aan asielzoekers en vreemdelingen in bewaring alsmede het naar aanleiding hiervan geven van advies tot het treffen van een maatregel.
In het aangehechte reglement is de samenstelling en de werkwijze van de KRAV geregeld.
De Commissies Rechtsbijstand Asiel (en Vreemdelingenbewaring) worden opgeheven met ingang van de inwerkingtreding van dit reglement. De op deze Commissies betrekking hebbende reglementen en andere regelgeving wordt bij gelijke datum ingetrokken.
In aanmerking nemend artikel 8 van de Wet op de rechtsbijstand,
Besluit:
Utrecht, 24 mei 2011
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht