3.3 Rappel
Indien de melding het Participatiefonds niet heeft bereikt, rappelleert deze het bevoegd gezag éénmaal. Dit rappel geschiedt op basis van een periodieke vergelijking van de door UWV toegekende uitkeringen en de bij het Participatiefonds gemelde ontslagen.
3.3.1 Fatale termijn
Als de melding niet binnen 6 weken na het rappel door het Participatiefonds wordt ontvangen, kan er geen vergoedingsverzoek meer worden ingediend. Deze termijn van 6 weken is een fatale termijn. Indien de melding buiten deze termijn wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen en blijven de uitkeringskosten welke voortvloeien uit het ontslag op basis van artikel 132, derde lid van de WEC dus voor rekening van het bevoegd gezag.
De fatale termijn blijft buiten toepassing:
c Indien de termijnoverschrijding niet aan het bevoegd gezag is toe te rekenen.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepaling
Toelichting op artikel 12
Artikel 2. Verplichting tot betaling van premie
Toelichting op artikel 2
Artikel 3. Het vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 3
Artikel 4. Toetsing
Toelichting op artikel 4
Artikel 5. Personele bezetting
Toelichting op artikel 5
Artikel 6. Toewijzen/afwijzen vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 6
Artikel 7. Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij ontslagbeleid
Toelichting op artikel 7
Artikel 7A. Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij werkgelegenheidsbeleid
Toelichting op artikel 7a
Artikel 7B. Ontslag wegens reorganisatie
Toelichting op artikel 7b
Artikel 8. Ontslag vanwege kwalitatieve fricties
Toelichting op artikel 8
Artikel 9. Overige ontslaggronden
Toelichting op artikel 9a
Artikel 10
Artikel 11. Schoonmaakpersoneel/personeel Centrale Dienst
Toelichting op artikel 11
Artikel 12–13. Vormvoorschriften
Toelichting op artikel 12–13
artikel 12. Vormvoorschriften
artikel 13
Artikel 14–15. Nieuwe feiten en omstandigheden/Medewerking controle
Toelichting op artikel 14
Toelichting op artikel 15
artikel 14. Nieuwe feiten en omstandigheden
artikel 15. Medewerking controle
Artikel 16–25. Zelfstandig wachtgeldbeleid
Toelichting op artikel 16 t/m 25
Artikel 26–33. Slotbepalingen
Toelichting op artikel 26–33
artikel 26
artikel 27. Toelichting en bestuursvoorschriften
artikel 28. Wijziging of afwijking van het reglement
artikel 29. Onvoorziene omstandigheden
artikel 30. Wijziging voorgaand reglement
artikel 31. Citeertitel
artikel 32. Inwerkingtreding
artikel 33. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht