1.
De Dienst Wegverkeer verwerkt in het rijbewijzenregister de gegevens omtrent:
a. de blanco rijbewijzen die ter beschikking zijn gesteld aan de met de afgifte van rijbewijzen belaste instanties;
b. de ongeldigheid van rijbewijzen ingevolge artikel 123, eerste lid, onderdeel b, van de wet;
c. vermissing of diefstal, bedoeld in artikel 145, onderdeel k;
d. de aanvraag van rijbewijzen, waaronder de stand van zaken betreffende de aanvraag;
e. verklaringen van vakbekwaamheid en verklaringen van nascholing ten behoeve van aanvragers van een rijbewijs die één van de volgende documenten overleggen:
i. een door de bevoegde autoriteit van een lidstaat van de Europese Gemeenschap overeenkomstig de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders aan de aanvrager afgegeven geldige kwalificatiekaart bestuurder;
ii. een buitenlands omwisselingscertificaat, dan wel
iii. een Nederlands omwisselingscertificaat;
f. de verblijfplaats van rijbewijzen, bedoeld in artikel 145, onderdeel l.
2.
De Dienst Wegverkeer verwerkt tevens de gegevens die op grond van artikel 148, tweede lid, door het CBR en op grond van artikel 150, tweede lid, door de officier van justitie aan hem zijn gemeld.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Aanvraag van rijbewijzen
+ Hoofdstuk III. Verklaringen van rijvaardigheid
+ Hoofdstuk IV. Verklaringen van geschiktheid
+ Hoofdstuk V. Afgifte van rijbewijzen
+ Hoofdstuk VI. Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid
- Hoofdstuk VII. Registratie van gegevens met betrekking tot rijbewijzen
+ Hoofdstuk VIIa. Verklaringen van vakbekwaamheid en verklaringen van nascholing voor bestuurders goederen- en personenvervoer over de weg
+ Hoofdstuk VIII
+ Hoofdstuk VIIIa
+ Hoofdstuk VIIIb
+ Hoofdstuk IX. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk X. Strafbepaling
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht