Artikel 5
De bij de Vergadering ingekomen stukken worden ter griffie van de Eerste Kamer bewaard.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. De Voorzitter en de griffiers
+ Hoofdstuk II. Het houden van de vergaderingen
+ Hoofdstuk III. Beraadslaging met gesloten deuren
+ Hoofdstuk IV. Kennisgevingen
+ Hoofdstuk V. Het verzenden van voorstellen naar één of meer Commissies
+ Hoofdstuk VI. Voorstellen van wet of van Rijkswet aanhangig gemaakt door een of meer leden
+ Hoofdstuk VII. Behartiging van aangelegenheden van het Koninkrijk
+ Hoofdstuk VIII. Vergaderingen waarin niet beraadslaagd of besloten wordt
+ Hoofdstuk IX. Het drukken van de stukken
+ Hoofdstuk X. Toehoorders
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht