Artikel 6
De Voorzitter belegt de vergadering, ter beraadslaging en besluitvorming over een of meer aan de Vergadering voorbehouden zaken, zo dikwijls hij het nodig oordeelt, of dit door elf leden, schriftelijk, met opgave van de redenen, is verzocht.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. De Voorzitter en de griffiers
- Hoofdstuk II. Het houden van de vergaderingen
+ Hoofdstuk III. Beraadslaging met gesloten deuren
+ Hoofdstuk IV. Kennisgevingen
+ Hoofdstuk V. Het verzenden van voorstellen naar één of meer Commissies
+ Hoofdstuk VI. Voorstellen van wet of van Rijkswet aanhangig gemaakt door een of meer leden
+ Hoofdstuk VII. Behartiging van aangelegenheden van het Koninkrijk
+ Hoofdstuk VIII. Vergaderingen waarin niet beraadslaagd of besloten wordt
+ Hoofdstuk IX. Het drukken van de stukken
+ Hoofdstuk X. Toehoorders
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht