1. De Dienst Verslag en Redactie is belast met de vervaardiging van een geredigeerd doch zoveel mogelijk woordelijk (stenografisch) verslag van het verhandelde in de plenaire vergaderingen van elk van de Kamers en met de openbaarmaking van die Handelingen. De dienst is eveneens belast met de vervaardiging van stenografische en beknopte verslagen van andere vergaderingen ten behoeve van de Kamers.
2. De in het eerste lid bedoelde verslagen worden vervaardigd met gebruikmaking van schriftelijke optekening, alsmede alle technische hulpmiddelen op het gebied van geluids- en geheugentechniek die de Tweede Kamer, het hoofd van de dienst gehoord, dienstig acht.
3. Het hoofd van de dienst of een door hem daartoe aangewezen ambtenaar van de Dienst Verslag en Redactie draagt er zorg voor dat na de sluiting van elke openbare plenaire vergadering het officiƫle verslag dat aan de goedkeuring van de betreffende Kamer is onderworpen, zo spoedig mogelijk aan de Griffier van die Kamer ter hand wordt gesteld.
Inhoudsopgave
Artikel 1. De zorg voor de Dienst Verslag en Redactie en de Gemengde commissie van beroep
Artikel 2. De taakuitoefening
Artikel 3. De openbaarmaking
Artikel 4. De bewaartermijnen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht