1. De bij het vervaardigen van stenografische verslagen gebruikte geluids- en geheugendragers worden gedurende ten minste vier maanden na de publicatie van het verslag van de vergadering waarop ze betrekking hebben, door de Dienst Verslag en Redactie bewaard. Is omtrent het verhandelde in enige door de dienst verslagen vergadering geheimhouding opgelegd dan worden deze geluids- en geheugendragers gedurende een nader met de opdrachtgever af te spreken termijn door de Dienst onder zegel bewaard. Daarna worden ze onder toezicht van het hoofd van de dienst op zodanige wijze onbruikbaar gemaakt dat de geheimhouding niet alsnog kan worden geschonden.
Inhoudsopgave
Artikel 1. De zorg voor de Dienst Verslag en Redactie en de Gemengde commissie van beroep
Artikel 2. De taakuitoefening
Artikel 3. De openbaarmaking
Artikel 4. De bewaartermijnen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht