Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel antwoord Reikwijdte Mededeling 26

Uitgebreide informatie
Antwoord
In Mededeling 26 (Besluit van 30 november 1994, nr. VB94/3619) is goedgekeurd dat woningcorporaties, gemeentelijke woningbouwbedrijven, pensioenfondsen en dergelijke instellingen onder bepaalde voorwaarden mogen afzien van de heffing op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet). Onder ‘dergelijke instellingen’ worden verstaan lichamen die zonder winstoogmerk en met het oog op een sociale doelstelling woningen verhuren (zie § 2 van Mededeling 26).
De stichting kan niet worden beschouwd als een ‘dergelijke instelling’ als bedoeld in Mededeling 26, omdat de stichting zich niet bezighoudt met de verhuur van woningen. De stichting kan niet afzien van de in artikel 3, eerste lid, onderdeel h, van de Wet voorziene integratieheffing.
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht