Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2006. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2006.

Retributiebesluit controle eiproducten 2003

Uitgebreide informatie
Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 11 september 2003, tot vaststelling van het bedrag van de retributie als bedoeld in de Retributieverordening controle eiproducten 2003 (PPE) (Retributiebesluit controle eiproducten 2003)
Het bestuur van het Productschap voor Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 2, 3 en 4 van de Retributieverordening controle eiproducten 2003 (PPE);
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit worden de begripsbepalingen van artikel 1 van de Verordening Eiproducten 2003 (PPE) overgenomen.
Artikel 2
Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 2 van de Retributieverordening controle eiproducten (PPE) wordt bepaald, met inachtneming van het bepaalde in Bijlagen A en B bij dit besluit, door de som van:
a. de controlefrequentie voor de systeemcontrole voor de betrokken categorie vermenigvuldigd met het basistarief, in voorkomend geval vermeerderd met het uurtarief voor de tweede en volgende controle u(u)r(en), met inachtneming van de bepalingen van de bonusregeling, en
b. de controlefrequentie voor de product- en hygiƫnecontrole voor de betrokken categorie, vermenigvuldigd met de voor die categorie geldende tarieven voor de product- en hygiƫnecontrole.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Retributiebesluit controle eiproducten 2003.
Zoetermeer, 11 september 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht