Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.

Richtlijn Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek

Uitgebreide informatie
Richtlijn Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op het Organiek Besluit Rijkswaterstaat (Stb.1971, 42);
Overwegende:
– dat sinds 1990 de Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS) geleidelijk is ingevoerd bij de dienstonderdelen van Rijkswaterstaat;
– dat deze systematiek in de praktijk heeft bewezen waardevol te zijn en ook wordt gebruikt door andere wegbeheerders en hulpdiensten;
– dat echter nog geen sprake is van algemeen gebruik;
– dat het in verband met de samenwerking tussen wegbeheerders en hulpdiensten noodzakelijk is te beschikken over een uniform landelijk voorschrift voor de plaatsaanduiding op wegen dat algemeen wordt gebruikt;
Besluit:
Artikel 1. Reikwijdte
Deze richtlijn geldt voor alle wegbeheerders en hulpdiensten.
1.
Voor de plaatsaanduiding op wegen wordt de Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS) gebruikt zoals beschreven in het rapport Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft, ISBN 90-369-0006-9, Rapport nr P-DWW-94-014, december 1994.
2.
Dit rapport is ter inzage gelegd op de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de bibliotheken van de regionale directies van Rijkswaterstaat en kan ook worden geraadpleegd op internet: http://www.minvenw.nl/rws/dww/home/richtlijnen/bps/index.htm
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Richtlijn Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. BPS
Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht