Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 5.4 Richtlijn Strafvordering Intellectuele-Eigendomsfraude

Uitgebreide informatie
5.4. Goederen uit meerdere categorieën
Indien meerdere categorieën inbreukmakende goederen tegelijk worden aangetroffen en de toegestane hoeveelheid voor eigen gebruik van één of meer van de categorieën wordt overschreden, kunnen de inbreukmakende goederen van de categorieën waarvan de toegestane hoeveelheid voor eigen gebruik niet is overschreden, behouden worden. Uitsluitend de inbreukmakende goederen in de overschreden categorie worden conform de tabel afgedaan.
Indien er aanwijzingen bestaan dat de inbreukmakende goederen zijn bestemd voor de ‘handel’ in plaats van voor ‘eigen gebruik’, dienen alle inbreukmakende goederen inbeslaggenomen te worden.
Inhoudsopgave
Achtergrond
1. Beschrijving
2. Indeling richtlijn
3. Strafbepalingen
3.1. IE-strafbepalingen
3.2. Overige strafbepalingen
3.3. Opstarten van opsporingsonderzoeken en instellen van strafvervolging
4. Strafuitsluitingsgrond ‘in voorraad hebben’ voor ‘eigen gebruik’
5.1. Grenshoeveelhedentabel 1 geldend voor het vrije verkeer en reizigers
5.2. Begripsbepaling ‘vrij verkeer’
5.3. begripsbepaling ‘reizigers’
5.4. Goederen uit meerdere categorieën
6. Grenshoeveelhedentabel 2 geldend voor post/pakketpost/koeriers/cargo
7. Beroep of bedrijf
8. Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis
9. Plaats delict bij internet IE-fraude
10. Eis ter zitting
11. Geneesmiddelen
12. Accijnsgoederen
Overgangsrecht
Grenshoeveelhedentabel 1
Grenshoeveelhedentabel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht