Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 6 Richtlijn Strafvordering Intellectuele-Eigendomsfraude

Uitgebreide informatie
6. Grenshoeveelhedentabel 2 geldend voor post/pakketpost/koeriers/cargo
Deze tabel ziet toe op de strafrechtelijke afhandeling van inbreukmakende goederen die door de douane worden aangetroffen bij de controle van goederen die onder douanetoezicht staan (goederen afkomstig van buiten de EU).
Indien uit douaneonderzoek blijkt dat in de post/pakketpost/koeriers/cargo inbreukmakende goederen worden aangetroffen, wordt gehandeld conform de tabel 2. Hierbij geldt het volgende:
a. Er geldt een ‘nul’ tolerantie.
b. Indien verschillende pakketjes naar hetzelfde adres worden gestuurd, worden de hoeveelheden van de afzonderlijke pakketjes opgeteld en wordt het totaal als één hoeveelheid gezien.
c. Bij het aantreffen van inbreukmakende goederen die de aantallen van de grenshoeveelhedentabel 2 kolom 1 niet te boven gaan, wordt EG- verordening 1383/2003 2 niet toegepast. Deze zaken van geringe importantie worden derhalve niet voor onderzoek aangemeld bij de FIOD-ECD. De zaken worden afgedaan overeenkomstig het geldende Voorschrift Douanetaak Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, door middel van een verkort proces-verbaal van inbeslagneming en een KVI (kennisgeving van inbeslagneming).
d. Deze verkorte processen-verbaal worden verzameld op een verzamellijst. De verzamellijst en de KVI’s worden aan het OM gezonden ter afdoening van het beslag.
e. Indien de hoeveelheden inbreukmakende goederen de grenshoeveelhedentabel 2 kolom 1 te boven gaan, wordt toepassing gegeven aan de verordening 1 383/2 003. Dit betekent dat de douane de zaak voor onderzoek aanmeldt bij de FIOD-ECD.
Inhoudsopgave
Achtergrond
1. Beschrijving
2. Indeling richtlijn
3. Strafbepalingen
3.1. IE-strafbepalingen
3.2. Overige strafbepalingen
3.3. Opstarten van opsporingsonderzoeken en instellen van strafvervolging
4. Strafuitsluitingsgrond ‘in voorraad hebben’ voor ‘eigen gebruik’
5.1. Grenshoeveelhedentabel 1 geldend voor het vrije verkeer en reizigers
5.2. Begripsbepaling ‘vrij verkeer’
5.3. begripsbepaling ‘reizigers’
5.4. Goederen uit meerdere categorieën
6. Grenshoeveelhedentabel 2 geldend voor post/pakketpost/koeriers/cargo
7. Beroep of bedrijf
8. Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis
9. Plaats delict bij internet IE-fraude
10. Eis ter zitting
11. Geneesmiddelen
12. Accijnsgoederen
Overgangsrecht
Grenshoeveelhedentabel 1
Grenshoeveelhedentabel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht