Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 8 Richtlijn Strafvordering Intellectuele-Eigendomsfraude

Uitgebreide informatie
8. Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis
Gelet op de artikelen 58 en 67 WvSv is inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis mogelijk op grond van overtreding van artikel 337 lid 3 en 4, artikel 31b Aw en artikel 23 Wnr. Hieruit vloeit voort dat o.a. strafvorderlijke vrijheidsbenemende dwangmiddelen kunnen worden toegepast.
Inhoudsopgave
Achtergrond
1. Beschrijving
2. Indeling richtlijn
3. Strafbepalingen
3.1. IE-strafbepalingen
3.2. Overige strafbepalingen
3.3. Opstarten van opsporingsonderzoeken en instellen van strafvervolging
4. Strafuitsluitingsgrond ‘in voorraad hebben’ voor ‘eigen gebruik’
5.1. Grenshoeveelhedentabel 1 geldend voor het vrije verkeer en reizigers
5.2. Begripsbepaling ‘vrij verkeer’
5.3. begripsbepaling ‘reizigers’
5.4. Goederen uit meerdere categorieën
6. Grenshoeveelhedentabel 2 geldend voor post/pakketpost/koeriers/cargo
7. Beroep of bedrijf
8. Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis
9. Plaats delict bij internet IE-fraude
10. Eis ter zitting
11. Geneesmiddelen
12. Accijnsgoederen
Overgangsrecht
Grenshoeveelhedentabel 1
Grenshoeveelhedentabel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht