6. Begrenzing transactiebevoegdheid politie
Op grond van artikel 74c, WvSr kan aan opsporingsambtenaren transactiebevoegdheid worden verleend. In het Transactiebesluit 1994 zijn de opsporingsambtenaren aangewezen aan wie transactiebevoegdheid is verleend. Eveneens zijn in dat besluit de zaken aangewezen die voor aanbieding van een politietransactie in aanmerking komen.
Opsporingsambtenaren met transactiebevoegdheid maken van die bevoegdheid gebruik volgens door het OM te geven richtlijnen ( artikel 74c, lid d WvSr).
In deze richtlijn wordt bepaald dat een politietransactie niet mag worden aangeboden in de volgende gevallen, indien:
c) het feit schade ten gevolge heeft gehad of overigens te ernstig van aard is;
Inhoudsopgave
Samenvatting
1. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
2. Politietransactie
3. Geen WAHV en geen politietransactie
1. Uitgangspunten
2. Gedragingen Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)
3. Misdrijven
4. Overtredingen
5. Tarieven
6. Begrenzing transactiebevoegdheid politie
7. Bijzonderheden voor enkele soorten overtredingen
7.1. Recidiveregeling overtredingen art. 30 WAM
7.2.1. Recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen (weg)
7.2.2. Recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen water
8. Overtredingen begaan door militairen op militaire terreinen
8.1. Beperkte bevoegdheid
8.2. Specifieke werkwijze
8.3. Artikel 3, onder c, van het Transactiebesluit 1994
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht