8.1. Beperkte bevoegdheid
Op grond van het bepaalde in artikel 3 onder c van het Transactiebesluit 1994 is de transactiebevoegdheid in handen van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) op militaire terreinen beperkt tot verdachten die militair zijn. Voorts beperkt de transactiebevoegdheid zich tot uitsluitend die feiten die zijn opgenomen in de bijlage van het Transactiebesluit 1994 . Met de inwerkingtreding van de WAHV zijn veel feiten vanuit de diverse Transactiebesluiten, waaronder het Besluit transactie Koninklijke Marechaussee ondergebracht in de bijlage van de WAHV en deze bijlage is met uitzondering van de feitcodes K 035, K 040 a t/m e, K 075 t/m K 106, K 120, K 140, K 155 niet van toepassing op militaire terreinen. Deze feitcodes vormen deze uitzondering, doordat het begrip ‘weg’ niet van toepassing is op deze codes. Het is echter gewenst dat de afdoening van deze zaken zoveel mogelijk verloopt via de geautomatiseerde systemen bij de KMAR (TOBIAS) en het CJIB (TRIAS), waarna de zaakgegevens (bij niet betalen) elektronisch worden overgedragen aan het parketsysteem (COMPAS).
Inhoudsopgave
Samenvatting
1. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
2. Politietransactie
3. Geen WAHV en geen politietransactie
1. Uitgangspunten
2. Gedragingen Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)
3. Misdrijven
4. Overtredingen
5. Tarieven
6. Begrenzing transactiebevoegdheid politie
7. Bijzonderheden voor enkele soorten overtredingen
7.1. Recidiveregeling overtredingen art. 30 WAM
7.2.1. Recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen (weg)
7.2.2. Recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen water
8. Overtredingen begaan door militairen op militaire terreinen
8.1. Beperkte bevoegdheid
8.2. Specifieke werkwijze
8.3. Artikel 3, onder c, van het Transactiebesluit 1994
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht