Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Richtlijnen wijzigingen consumentenverzekeringen 1994

Uitgebreide informatie
Regeling van de Verzekeringskamer van 20 juni 1994, nr. 2.111/94-1186, houdende uitvoering van artikel 181, zesde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
De Verzekeringskamer,
Gelet op artikel 181, zesde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;
Besluit:
Artikel 1
Als belangrijke wijzigingen in de zin van artikel 181, zesde lid, tweede volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 worden aangemerkt:
a. een wijziging in de samenstelling van de verzekeraars, indien de wijziging tot gevolg heeft dat 25 procent of meer van het aandeel van de gemachtigde wordt gedekt door een of meer verzekeraars waarvan de naam nog niet is vermeld in de polis of in een daaraan toegevoegd aanhangsel dan wel in een schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 181, tweede of derde lid van genoemde wet:
b. een herverdeling van de aandelen van de verzekeraars, indien deze tot gevolg heeft dat 50 procent of meer van het aandeel van de gemachtigde op andere wijze is verdeeld dan is vermeld op de wijze als bedoeld in artikel 181, eerste tot en met derde lid, van genoemde wet;
c. een cumulatie van kleinere wijzigingen waardoor de grens van 25 procent als bedoeld in onderdeel a. onderscheidenlijk de grens van 50 procent als bedoeld in onderdeel b, wordt bereikt.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.
Artikel 3
Deze regeling wordt aangehaald als: Richtlijnen wijzigingen consumentenverzekeringen 1994.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Apeldoorn, 20 juni 1994
Verzekeringskamer
Voorzitter Bestuur
Lid Bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht