Richtsnoeren toepassing artikel 6, lid 3, Mededingingswet
De Autoriteit Consument en Markt maakt hierbij bekend, dat voor de toepassing van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet wordt aangesloten bij de Mededeling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen ‘Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag’ (PbEG 2004, C 101/78 van 27.4.2004). 1
Deze mededeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en wordt toegepast met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
’s-Gravenhage, 22 februari 2005.
1
Deze richtsnoeren van de Commissie zijn elektronisch te raadplegen op http://europa.eu.int/eurlex/ pri/nl/oj/dat/2004/c_101/c_10120040427nl00780080.pdf
directeur-generaal Nederlandse Mededingingsautoriteit.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht