1.
Met betrekking tot de overige rechten en verplichtingen naar burgerlijk recht van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen zijn voor de vaststelling van het overnemende land de artikelen 4 en 5 van het Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen van overeenkomstige toepassing. Bij die opvolging wordt geen nadere akte gevorderd.
2.
Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de overige rechten en verplichtingen naar burgerlijk recht van het Cessantiafonds zoals geregeld bij de Cessantia-landsverordening (P.B. 1983, no. 85) en die van het Fonds ziektekosten overheidsgepensioneerden, zoals geregeld bij de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.B. 1975, no. 249).
Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepalingen
+ § 2. Overname uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
- § 3. Overgang burgerlijke rechten en verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht