1.
Vóór het tijdstip van transitie bij de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen ingediende aanvragen om een uitkering gaan, indien op de aanvraag nog geen beslissing is genomen, in de stand waarin zij zich bevinden, over naar het overnemende land onderscheidenlijk de overnemende landen.
2.
Vanaf het tijdstip van transitie bij een land ingediende aanvragen om een uitkering die betrekking of mede betrekking hebben op een periode gelegen vóór het tijdstip van transitie, gaan in de stand waarin zij zich bevinden, over naar het overnemende land. De desbetreffende aanvrager wordt voor de toepassing van deze regeling met een uitkeringsgerechtigde gelijkgesteld. Doorverwijzing van een aanvraag naar een ander land vindt pas plaats nadat overleg met het andere betrokken land heeft plaatsgevonden.
Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepalingen
- § 2. Overname uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
+ § 3. Overgang burgerlijke rechten en verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht