3.
Indien op grond van de toepassing van het eerste dan wel tweede lid er twee of meer overnemende landen worden aangewezen, wordt dat land welk het grootste belang bij de in het geding zijnde zaak heeft, als enig overnemende land aangewezen. Een beslissing van het overnemende land wordt pas genomen nadat overleg met het andere betrokken land heeft plaatsgevonden.
Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepalingen
- § 2. Overname uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
+ § 3. Overgang burgerlijke rechten en verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht