Artikel 13. Bijzondere bepaling algemene verzekering bijzondere ziektekosten
Indien de uitvoering van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.B. 1996, no. 211) op het in artikel 14 bedoelde tijdstip bij de Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen berust, dan is het in de artikelen 5 tot en met 12 van dit besluit bepaalde van overeenkomstige toepassing ten aanzien van die uitvoering door de Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen.
Artikel 15. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen.
Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepalingen
+ § 2. Overname uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
+ § 3. Overgang burgerlijke rechten en verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
- § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht