1.
De douane-administratie van een land kan weigeren gevolg te geven aan een verzoek om bijstand op grond van deze rijkswet indien door het verlenen van de gevraagde bijstand een industrieel geheim, een handelsgeheim of een beroepsgeheim zou worden geschonden.
2.
Indien een verzoekende douane-administratie niet in staat zou zijn om harerzijds aan een soortgelijk verzoek om bijstand van de douane-administratie van een ander land van het Koninkrijk gevolg te geven, vermeldt zij dat in haar verzoek. Het staat de aangezochte douane-administratie vrij om aan een dergelijk verzoek gevolg te geven.
3.
Weigering om aan een verzoek te voldoen wordt steeds met redenen omkleed.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Verstrekking en gebruik van informatie
+ Hoofdstuk 3. Bescherming van persoonsgegevens
+ Hoofdstuk 4. Uitwisseling van informatie
+ Hoofdstuk 5. Bijzonder toezicht
+ Hoofdstuk 6. Aanwezigheid van ambtenaren op het grondgebied van een ander land van het Koninkrijk
+ Hoofdstuk 7. Bijzondere invorderingsbepalingen
+ Hoofdstuk 8. Kosten
- Hoofdstuk 9. Verzoeken
+ Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht