1.
Na overleg tussen de Ministers van Financiën van de landen, worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld voor de toepassing van deze rijkswet.
2.
De ministeriële regeling, bedoeld in het eerste lid, vermeldt in ieder geval:
a. de instanties die in de onderscheiden landen met de uitvoering van deze rijkswet zijn belast;
b. de wetten, landsverordeningen en andere regelingen waarin aan de douane-administraties van de onderscheiden landen controle- en opsporingstaken zijn opgedragen.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Verstrekking en gebruik van informatie
+ Hoofdstuk 3. Bescherming van persoonsgegevens
+ Hoofdstuk 4. Uitwisseling van informatie
+ Hoofdstuk 5. Bijzonder toezicht
+ Hoofdstuk 6. Aanwezigheid van ambtenaren op het grondgebied van een ander land van het Koninkrijk
+ Hoofdstuk 7. Bijzondere invorderingsbepalingen
+ Hoofdstuk 8. Kosten
+ Hoofdstuk 9. Verzoeken
- Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht