1.
De douane-administraties verstrekken elkaar, op verzoek of uit eigen beweging, informatie om het bereiken van de in artikel 2, eerste lid, genoemde doeleinden te bevorderen.
2.
Indien de aangezochte douane-administratie niet beschikt over de informatie waar om wordt verzocht, stelt zij een onderzoek in om die informatie te verkrijgen. Zij is bevoegd daartoe de handelingen te verrichten die haar ten behoeve van de toepassing van, en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op, de eigen douanewetgeving, onderscheidenlijk ten behoeve van de invordering van eigen douanevorderingen, ter beschikking staan.
3.
Indien aan het verzoek kan worden voldaan op grond van een andere wettelijke regeling inzake samenwerking tussen de landen, geeft de aangezochte douane-administratie aan welke andere autoriteiten daarbij betrokken zijn.
Artikel 8
Op verzoek verstrekt de aangezochte douane-administratie in het bijzonder de volgende informatie:
a. of goederen die in het grondgebied van het land van de verzoekende douane-administratie zijn binnengebracht rechtmatig het grondgebied van het land van de aangezochte douane-administratie hebben verlaten;
b. of goederen die het grondgebied van het land van de verzoekende douane-administratie hebben verlaten rechtmatig in het grondgebied van het land van de aangezochte douane-administratie zijn binnengebracht en welke douanebestemming eventueel aan de goederen is gegeven;
c. of goederen een bepaalde herkomst of oorsprong hebben.
Artikel 9
De douane-administratie verstrekt, op verzoek of uit eigen beweging, de douane-administratie van een ander land van het Koninkrijk verslagen, bewijsmiddelen, gewaarmerkte afschriften van documenten of andere gegevensdragers die informatie bevatten over gedragingen die een inbreuk behelzen of kunnen behelzen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Verstrekking en gebruik van informatie
+ Hoofdstuk 3. Bescherming van persoonsgegevens
- Hoofdstuk 4. Uitwisseling van informatie
+ Hoofdstuk 5. Bijzonder toezicht
+ Hoofdstuk 6. Aanwezigheid van ambtenaren op het grondgebied van een ander land van het Koninkrijk
+ Hoofdstuk 7. Bijzondere invorderingsbepalingen
+ Hoofdstuk 8. Kosten
+ Hoofdstuk 9. Verzoeken
+ Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht