Artikel 10
Op verzoek oefent de aangezochte douane-administratie bijzonder toezicht uit op:
a. goederen waarvan de verzoekende douane-administratie weet of vermoedt dat deze illegaal naar het grondgebied van haar land worden of zullen worden vervoerd;
b. plaatsen waar voorraden goederen zijn aangelegd waarvan de verzoekende douane-administratie weet of vermoedt dat zij worden of zullen worden gebruikt voor een inbreuk op het grondgebied van haar land;
c. vervoermiddelen en bergingsmiddelen waarvan de verzoekende douane-administratie weet of vermoedt dat zij worden of zullen worden gebruikt voor een inbreuk;
d. bewegingen, in het bijzonder het binnenkomen in en het verlaten van het grondgebied van haar land, van personen waarvan de verzoekende douane-administratie weet of vermoedt dat deze betrokken zijn of zullen zijn bij een inbreuk.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Verstrekking en gebruik van informatie
+ Hoofdstuk 3. Bescherming van persoonsgegevens
+ Hoofdstuk 4. Uitwisseling van informatie
- Hoofdstuk 5. Bijzonder toezicht
+ Hoofdstuk 6. Aanwezigheid van ambtenaren op het grondgebied van een ander land van het Koninkrijk
+ Hoofdstuk 7. Bijzondere invorderingsbepalingen
+ Hoofdstuk 8. Kosten
+ Hoofdstuk 9. Verzoeken
+ Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht