1.
Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan worden bepaald dat deze rijkswet op een later tijdstip in werking treedt ten aanzien van het onderzoek naar ongevallen en incidenten met een zeeschip dat niet in gebruik is bij Onze Minister van Defensie of een buitenlandse krijgsmacht.
2.
Indien het bij koninklijke boodschap van 4 april 2003 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten ( Wet uitvoering Verdrag van Aarhus , Kamerstukken II, 2002–2003, 28 835, nrs. 1 en 2), nadat het tot wet is verheven, op een later tijdstip in werking treedt dan deze rijkswet, treedt, in afwijking van het eerste lid, artikel 57, derde tot en met het negende lid, in werking op hetzelfde tijdstip als dat waarop die wet in werking treedt.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. De raad
+ Hoofdstuk 3. Melding
+ Hoofdstuk 4. Informatiemateriaal
+ Hoofdstuk 5. Het onderzoek
+ Hoofdstuk 6. Vervolg op aanbevelingen
+ Hoofdstuk 7. Onderzoek door een andere staat
+ Hoofdstuk 8. Straf- en opsporingsbepalingen
+ Hoofdstuk 9. Evaluatie
+ Hoofdstuk 10. Taakverwaarlozing
- Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken