Rooster centrale examens eindexamens en staatsexamens voortgezet onderwijs 2016
Inleiding
Tot en met 2015 is de bekendmaking van het rooster voor centrale examens VO gecombineerd met de Regeling toegestane hulpmiddelen voor datzelfde examenjaar. Dat is met ingang van het examenjaar 2016 losgekoppeld.
De ‘ Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016 ’ (kenmerk: CvE-14.01696) van 17 juni 2014 is op 4 juli 2014 gepubliceerd in de Staatscourant 2014, nr. 18536.
Algemeen
Het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 is op 27 augustus 2014 vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens. Hiermee zijn het tijdstip en de duur van de toetsen voor de centrale examens in 2016 vastgesteld.
a. Het eerste tijdvak begint op 12 mei in het v.w.o., h.a.v.o. en 13 mei in het v.m.b.o.;
b. Het tweede tijdvak begint op 9 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg, 16 juni in de gemengde leerweg, en op 21 juni in de andere vormen van onderwijs;
c. Het derde tijdvak vindt plaats in augustus.
a. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1 .
b. De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2 , met dien verstande dat in maart 2016 een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt wordt.
c. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door het College voor Toetsen en Examens.
3. Onderdelen met een vroege start
In afwijking van de start van het eerste tijdvak op 12 mei 2016, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, vóór aanvang van het eerste tijdvak:
a. Voor zover het bevoegd gezag het moment van afname van deze toetsen, of delen daarvan, voor aanvang van het eerste tijdvak vaststelt:
1. In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg: het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.).
2. In de basisberoepsgerichte leerweg en indien van toepassing de kaderberoepsgerichte leerweg: de digitale afname van de algemene vakken.
3. In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
b. In het v.w.o.: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.
Inhoudsopgave
Inleiding
Algemeen
1. Start tijdvakken centrale examens 2016
2. Examenrooster
3. Onderdelen met een vroege start
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht