Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2017
Algemeen
Het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2017 is op 15 juni 2015 vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens. Hiermee zijn het tijdstip en de duur van de toetsen voor de centrale examens in 2017 vastgesteld.
a. Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op 10 mei en eindigt het eerste tijdvak op 24 mei;
b. Het tweede tijdvak begint op 7 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg, 14 juni in de gemengde leerweg, en op 19 juni in de andere vormen van onderwijs; Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak begint op 19 juni en eindigt het tweede tijdvak op 22 juni;
c. Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte vakken begint de afnameperiode op 3 april en eindigt de afnameperiode op 22 juni;
d. Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op 3 april en eindigt de afnameperiode op 22 juni;
e. Het derde tijdvak vindt plaats in augustus.
a. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1 .
b. De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2 , met dien verstande dat in maart 2017 een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt wordt.
c. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door het College voor Toetsen en Examens.
3. Onderdelen met een vroege start
In afwijking van de start van het eerste tijdvak op 10 mei 2017, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, vóór aanvang van het eerste tijdvak:
a. In het vmbo: In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
b. In het vwo: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.
Inhoudsopgave
Algemeen
1. Tijdvakken centrale examens 2017
2. Examenrooster
3. Onderdelen met een vroege start
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht