Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009
De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven,
Gelet op:
• artikel 39 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.- m.a.v.o.-v.b.o.,
Besluit:
Artikel 1
De dagen waarop in 2009 de centrale examens beginnen zijn:
a. het eerste tijdvak begint op 18 mei in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o.;
b. het tweede tijdvak begint op 10 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en op 23 juni in de andere vormen van onderwijs;
c. het derde tijdvak vindt plaats in augustus.
1.
De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.
2.
De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regeling, met dien verstande dat in maart 2009 een nadere indeling van de vakken bekend gemaakt wordt.
3.
De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door de staatsexamencommissie.
Artikel 3
In afwijking van artikel 1, onderdeel a, worden de volgende toetsen voor de aanvang van het eerste tijdvak afgenomen:
a. In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg: het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.).
b. In de basisberoepsgerichte leerweg: de digitale afname van de algemene vakken.
c. In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
d. In het v.w.o.: het centraal praktische examen van tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen.
Artikel 4. Bekendmaking
De regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijlage kan ook geraadpleegd worden op Het Examenblad (www.examenblad.nl).
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2008
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009
De
voorzitter van de CEVO
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4. Bekendmaking
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht