1.
In bij algemene maatregel van bestuur te bepalen omstandigheden of gevallen en op een in die maatregel aan te geven wijze kan door Onze Minister of een in die maatregel aangewezen ander gezag
a. de kapitein die op grond van artikel 10, tweede lid, van de loodsplicht is vrijgesteld, niettemin worden verplicht om tijdens de vaart van het zeeschip op een in de bijlage van deze wet aangegeven scheepvaartweg gebruik te maken van de diensten van een loods;
b. de kapitein worden verplicht om tijdens de vaart van het zeeschip op een door genoemde Minister of dat ander gezag aangewezen scheepvaartweg die niet is aangegeven in de bijlage van deze wet, gebruik te maken van de diensten van een loods; en
c. de kapitein worden verplicht ten behoeve van het loodsen aanwijzingen op te volgen met betrekking tot:
1°. het gebruik van meer dan één loods; en
2°. het gebruik maken van de diensten van een loods aan boord van het zeeschip, dan wel vanaf de wal of vanaf een ander schip.
2.
De maatregel, bedoeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op scheepvaartwegen waarop bij of krachtens hoofdstuk III van het Scheldereglement een loodsplicht geldt.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Bepalingen met betrekking tot de ordening van het scheepvaartverkeer op scheepvaartwegen
+ Hoofdstuk 3. Gegevens ten behoeve van de statistiek
+ Hoofdstuk 4. Gebruik van scheepvaartwegen door personen die zich anders dan op een schip te water bevinden
+ Hoofdstuk 5. Bepalingen met betrekking tot de uitvoering van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties
+ Hoofdstuk 6. Dwangbepalingen
+ Hoofdstuk 7. Straf-, opsporings- en politiebepalingen
+ Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk 9. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht