1.
Het drinkwater moet geborgen worden in daarvoor geschikte tanks, welke zodanig moeten worden afgesloten, dat geen vreemde bestanddelen in de tanks kunnen komen.
2.
Voordat de tanks worden gevuld, moeten zij inwendig schoon zijn.
3.
Telkenmale wanneer een tank voor onderzoek, onderhoud of anderszins is betreden, moet zij, alvorens in gebruik te mogen worden genomen, worden gevuld met drinkwater, waarin 10 gram vrij chloor per ton moet worden gemengd. Dit water moet, nadat het ten minste 2 uur in de tank is geweest, worden uitgepompt, waarna de tank mag worden gevuld.
4.
Tijdens het laden van drinkwater moet daaraan per ton water worden toegevoegd een gestabiliseerd hypochloriet in zodanige hoeveelheid, dat minstens 0,7 g. vrij chloor per ton vrijkomt, dan wel een hoeveelheid gestabiliseerd hypochloriet benevens een hoeveelheid ammoniumzout zodanig, dat minstens 2,5 g. monochlooramine (NH 2 Cl) per ton ontstaat. Bedoelde toevoeging moet op zulk een wijze geschieden, dat behoorlijke menging gewaarborgd is. Onze Minister van Infrastructuur en Milieu kan gelijkwaardig geachte stoffen toelaten, welke in bepaalde hoeveelheden 0,7 g. vrij chloor per ton water opleveren.
5.
Tijdens het laden van het drinkwater moet zoveel mogelijk zorggedragen worden, dat de aanvoerslang door middel van balkjes of van andere geschikte middelen vrij van de kade gehouden wordt. Alvorens het uit een aanvoerslang komende water in een drinkwatertank geleid wordt, moet het water gedurende ten minste een minuut op de volle aanvoerdruk door de slang stromen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Van de ambtenaren van aanmonstering
+ Hoofdstuk II. Van de monstering
+ Hoofdstuk III
+ Hoofdstuk IV
- Hoofdstuk V. Van de voeding van de schepelingen
+ Hoofdstuk VI. Van de aanwezigheid aan boord van sterken drank voor gebruik door de bemanning
+ Hoofdstuk VII. Van de verblijven van de schepelingen
+ Hoofdstuk VIII. Processueele bepaling
+ Hoofdstuk IX. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht