1.
Na verloop van één jaar sedert het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zullen in de scheepsboekhouding, aangehouden volgens het Koninklijk besluit van 21 Juni 1836, Staatsblad no. 41, geen verrichtingen meer geschieden en kan niet meer worden voldaan aan verzoeken om inzage van of om afschriften of uittreksels uit de daartoe behorende registers, boeken en verdere stukken.
2.
Het in het vorige lid bepaalde is niet van toepassing op de registers van in- en overschrijving voorzover de inhoud daarvan betrekking heeft op schepen, welke sinds 1 October 1926 opnieuw zijn teboekgesteld of alsnog opnieuw zullen worden teboekgesteld binnen een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht