Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
"Onze Minister": Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
"wet": de Wet op het voortgezet onderwijs ,
"inspectie": de inspectie, bedoeld in artikel 113 van de wet,
"examen": het staatsexamen Nederlands als tweede taal,
"examenjaar": het tijdvak dat aanvangt op 1 januari van een jaar en eindigt op 31 december van dat jaar,
"examenonderdeel": een onderdeel van het examen als bedoeld in artikel 4, derde lid,
"examenprogramma": het examenprogramma, bedoeld in artikel 8,
"examenreglement": het examenreglement, bedoeld in artikel 10, tweede lid,
"College voor examens": College voor examens, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor examens,
"examenleider": degene die door het College voor examens is belast met de leiding bij het afnemen van het examen,
"diploma": het diploma Nederlands als tweede taal,
"certificaat": een certificaat als bedoeld in artikel 16, tweede lid,
"kandidaat": degene die aan een of meer examenonderdelen deelneemt.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Inhoud van het examen
+ Hoofdstuk III. Regeling van het examen
+ Hoofdstuk IV. Examen
+ Hoofdstuk V. Uitslag, diplomering
+ Hoofdstuk VI. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht