1.
Het College voor examens bewaart het examenwerk gedurende zes maanden na afloop van het examen ter kennisneming voor de kandidaat.
2.
Na afloop van de zes maanden kan het werk worden vernietigd.
3.
Het College voor examens verstrekt de examenresultaten van de inburgeringsplichtige, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inburgering, en de inburgeraar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel r, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid of artikel 1, onderdeel h, van de Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007, aan de Informatie Beheer Groep ten behoeve van opname in het Informatiesysteem Inburgering, bedoeld in artikel 47 van de Wet inburgering.
4.
Het College voor examens kan, met goedvinden van de kandidaat, de examenresultaten aan derden bekend maken.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Inhoud van het examen
+ Hoofdstuk III. Regeling van het examen
+ Hoofdstuk IV. Examen
+ Hoofdstuk V. Uitslag, diplomering
- Hoofdstuk VI. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht