3.
Niet-vrijwillig ontslag kan door het Bestuur worden verleend op voorstel van het betrokken sectorbestuur dan wel van ten minste vijf bestuursleden. Het Bestuur neemt unaniem een besluit tot niet-vrijwillig ontslag van een lid in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, uitgezonderd het lid, op wie het voorstel betrekking heeft, en welke opgeroepen is onder vermelding van het voorgestelde ontslag op de agenda.
Inhoudsopgave
+ Algemeen
- Doel en middelen
- Het Bestuur van de stichting
+ Sectoren
+ Sectorbesturen
- Adviescommissies
+ Directie
+ Geldmiddelen
Artikel 19
Artikel 20
- Uitvoerings- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht