Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2016
Stichting Nederlands Fonds voor de Film,
Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid, en gelet op artikel 3 van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland;
Besluit:
Artikel 1
Het subsidieplafond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland voor het kalenderjaar 2016 is € 29.237.223,– (zegge: negenentwintig miljoen tweehonderdzevenendertig duizend tweehonderddrieëntwintig euro), waarvan tenminste 70% bestemd is voor internationale coproducties
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.
Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 14 december 2015
Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,
Directeur/ Bestuurder
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht