Let op. Deze wet is vervallen op 25 juni 2006. U leest nu de tekst die gold op 24 juni 2006.

Artikel suikersysteem Suikersysteem en overdracht basisreferenties (Suikerbietenquotum)

Uitgebreide informatie
Suikersysteem
In het kader van de regulering van de suikerproductie kennen de suikerfabrikanten quota toe aan de telers van suikerbieten. De toekenning daarvan wordt geregeld in het zogenaamde Suikersysteem, dat jaarlijks wordt vastgesteld. De verdeling is gebaseerd op basisreferenties, die in beginsel worden bepaald door hetgeen de telers gemiddeld in de voorgaande jaren aan suikerbieten geleverd hebben te vermenigvuldigen met het gemiddelde suikergehalte daarvan. De regeling is alleen van toepassing indien de teler voor het desbetreffende jaar een leveringscontract heeft gesloten met één van de suikerfabrikanten. Door middel van dit systeem kan de teler suikerbieten leveren tegen minimaal de door de EU vastgestelde suikerbietenprijs.
Tot en met 2001 kon een teler zijn basisreferentie aan een andere teler overdragen met een maximum per ha cultuurgrond in het geval hij (een deel van) zijn bedrijf overdroeg en de afnemer het leveringscontract met de suikerfabrikant overnam. Onder bedrijf verstaat het Suikersysteem het geheel van productie-eenheden bestaande uit een of meer gebouwen of gedeelten daarvan en het daarbij behorende oppervlakte grond, dienende onder meer tot de teelt van suikerbieten. De overdracht van een basisreferentie was derhalve tot 2002 grondgebonden. Met ingang van 2002 is overdracht van de basisreferentie, onder voorwaarden, ook mogelijk zonder grondoverdracht, mits de afnemer over voldoende bouwland beschikt en het vorenbedoelde leveringscontract overneemt. De suikerfabrikant verzorgt de overschrijving van de basisreferentie.
Inhoudsopgave
Suikersysteem
Gevolgen voor de heffing van omzetbelasting
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht