Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Tariefbeschikking DBC GGZ

Uitgebreide informatie
Tariefbeschikking DBC GGZ De Nederlandse Zorgautoriteit,
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg
gelet op:
artikel 35 en 52, vijfde lid, van de Wmg
en op basis van de beleidsregel:
DBC-Tarifering behandeling en verblijf in de curatieve geestelijke gezondheidszorg
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
1. alle vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en gz-psychologen;
2. alle niet gebudgetteerde instellingen voor de curatieve ggz;
3. alle gebudgetteerde instellingen voor de curatieve ggz;
aan :
alle zorgverzekeraars en alle (niet-)verzekerden
in rekening mogen brengen:
de prestaties en bijbehorende bedragen (in euro’s) zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking. Daarbij geldt dat
voor alle hiervoor onder 1 en 2 genoemde zorgaanbieders maximaal de bedragen vermeld achter de desbetreffende productgroep voor behandeling en voor verblijf in rekening kunnen worden gebracht;
voor de onder 3 genoemde zorgaanbieders de vermelden bedragen achter de desbetreffende productgroep voor behandeling en voor verblijf (zoals omschreven in de bijlage bij beleidsregel CI-1066 Productstructuur DBC GGZ) in rekening kunnen worden gebracht met inachtneming van het voor die betreffende instelling geldende verrekenpercentage.
De geldigheidsduur van de eerder afgegeven tariefbeschikking van 5 juni 2009 wordt met de afgifte van deze tariefbeschikking beperkt tot 1 januari 2010.
Zie bijgevoegde toelichting.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit ,
directeur Zorgmarkten Cure
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht