Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
gegeven de inhoud van:
de Beleidsregel tariefstructuur, met nummer CA-300-470
en gelet op:
artikel 35 en artikel 52, vijfde lid, Wmg
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders die uitsluitend niet met verblijf gepaard gaande persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding leveren anders dan op grond van de artikelen 4, 5 of 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ en zorgaanbieders, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 2° van de Wmg.
aan:
alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden
prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief (in euro’s):
de volgende bedragen, vermeld achter de desbetreffende prestaties in rekening kunnen worden gebracht. Voor de beschrijving van de prestaties wordt verwezen naar de Beleidsregel tariefstructuur (CA-300-470).
Code Prestatiebeschrijving Met ingang van Maximumtarief
K126 per uur Persoonlijke verzorging 01-01-2011 € 46,65
K127 per uur Persoonlijke verzorging extra 01-01-2011 € 49,97
K120 per uur Pers. verzorging speciaal 01-01-2011 € 69,71
K104 per uur Verpleging 01-01-2011 € 69,71
K128 per uur Verpleging extra 01-01-2011 € 74,66
K106 per uur Gespecialiseerde verpleging 01-01-2011 € 75,48
K114 per uur Verpleging: AIV 01-01-2011 € 69,71
K300 per uur Begeleiding 01-01-2011 € 50,27
K150 per uur Begeleiding extra 01-01-2011 € 53,84
K152 per uur Begeleiding speciaal 1 (nah) 01-01-2011 € 82,63
K153 per uur Gespec. begeleiding (psy) 01-01-2011 € 87,50
K157 per uur Begeleiding (j(l)vg) 01-01-2011 € 97,03
K301 per uur Begeleiding ZG visueel 01-01-2011 € 91,76
K303 per uur Begeleiding ZG auditief 01-01-2011 € 76,62
K302 per uur Beg. Speciaal 2 (visueel) 01-01-2011 € 112,81
K304 per uur Beg. Speciaal 2 (auditief) 01-01-2011 € 97,66
K107 per Transfer/indicatiestelling 01-01-2011 € 102,10

declaratievoorschriften:
Declaratie van de maximum uurtarieven vindt plaats op basis van directe contacturen bij de cliënt.
De tarieven zijn inclusief BTW-kosten maar exclusief de BTW-heffing en -afdracht door de zorgaanbieder.
Met de afgifte van deze tariefbeschikking wordt de geldigheidsduur van de geldende tariefbeschikking beperkt tot de ingangsdatum van deze tariefbeschikking.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
directeur Zorgmarkten Care.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht