Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
De Nederlandse Zorgautoriteit,
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
op basis van de beleidsregel:
Prestatiebekostiging farmaceutische zorg (CV-5200-4.0.7.-6)
en gelet op:
Wmg-artikel 35 jo., art. 52 lid 5
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders die UR-geneesmiddelen ter hand stellen zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder s van de Geneesmiddelenwet of waarop de Wet inzake bloedtransfusie van toepassing is en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, onder c sub 2 van de Wmg
aan:
alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden
prestatiebeschrijving en bijbehorend maximumtarief (in euro’s):
maximaal het tarief voor de prestatie terhandstelling van een UR-geneesmiddel zoals omschreven in de bijgevoegde vergoedingenlijst dat ten hoogste de som van (a) de vergoeding voor de dienstverlening van de zorgaanbieder en (b) de vergoeding voor de inkoopkosten van het UR-geneesmiddel is, in rekening kan worden gebracht.
Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.
De geldigheidsduur van de eerder afgegeven tariefbeschikking 5200-1900-09-3 van 3 april 2009 wordt met de afgifte van deze tariefbeschikking beperkt tot en met 31 december 2009.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit
directeur Zorgmarkten Cure.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht