Tariefbeschikking verloskunde
De Nederlandse Zorgautoriteit
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
op basis van de beleidsregel:
Verloskunde (BR/CU-7077)
en gelet op:
artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot met 53 Wmg
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals verloskundigen die bieden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 Wmg (factormaatschappijen)
aan:
alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden
de prestatiebeschrijvingen en bijbehorende maximumtarieven (in euro’s):
zoals omschreven in de bij de tariefbeschikking TB/CU-7058-02 gevoegde tarievenlijst , in rekening kunnen worden gebracht, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden. Deze vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.
Met de inwerkingtreding van deze tariefbeschikking wordt de geldigheidsduur van de eerder afgegeven tariefbeschikking TB/CU-7026-02 van 12 september 2012 beperkt tot en met 31 december 2012. De eerder afgegeven tariefbeschikking TB/CU-7058-01 wordt hiermee ingetrokken.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit
waarnemend unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht