Let op. Deze wet is vervallen op 7 april 2014. U leest nu de tekst die gold op 6 april 2014.

Tarieven 2006 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Uitgebreide informatie
Tarieven 2006 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,
Gelet op de artikelen 51, 57, 98, 158 en 197 lid 2 van het Reglement Rijbewijzen;
Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101, goedkeuring is verleend als bedoeld in vorenvermelde artikelen;
Besluit:
Artikel 1
De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:
1. Theorie-examens CBR
1.1 Klassikaal theorie-examen A/B/bromfiets 30,10 *
1.2 Toeslag aangepast klassikaal theorie-examen A/B 4,60 *
1.3 Toeslag individueel theorie-examen A/B/bromfiets 33,50 *
1.4 Theorie-examen C/D 41,50  
1.5 Bromfietscertificaat (inhaalslag) 14,60 *
         
2. Praktijkexamen
2.1 Praktijkexamen A – (voertuigbeheersing) 41,05 *
  Praktijkexamen A – (verkeersdeelneming) 96,95 *
2.2 Gefaseerd praktijkexamen A 71,55 *
2.3 Nader onderzoek praktijkexamens A 119,35 *
2.4 Normaal praktijkexamen B 83,95 *
2.5 Gefaseerd praktijkexamen B – fase I 71,55 *
    fase II 83,95  
2.6 Nader onderzoek praktijkexamen B 92,90 *
2.7 Normaal praktijkexamen E bij B 83,95 *
2.8 Gefaseerd praktijkexamen E bij B – fase I 71,55 *
    fase II 83,95  
2.9 Nader onderzoek praktijkexamen E bij B 92,90 *
2.10 Toeslag spoedbehandeling A, B of E bij B 14,60 *
2.11 Toeslag spoedbehandeling nader onderzoek praktijkexamen A, B, of E bij B 14,60 *
2.12 Toeslag afroepexamen A, B of E bij B 14,60 *
2.13 Praktijkexamen C 130,45  
2.14 Nader onderzoek praktijkexamen C 130,45  
2.15 Praktijkexamen E bij C 130,45  
2.16 Nader onderzoek praktijkexamen E bij C 130,45  
2.17 Praktijkexamen D 130,45  
2.18 Nader onderzoek praktijkexamen D 130,45  
2.19 Praktijkexamen E bij D 130,45  
2.20 Nader onderzoek praktijkexamen E bij D 130,45  
2.21 Toeslag spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D 14,60  
         
3. Medische geschiktheid
3.1 Eigen Verklaring 19,00 *
3.2 Toeslag spoedbehandeling eigen verklaring 5,95 *

De met * bemerkte tarieven zijn inclusief 19% BTW. Waar geen * vermeld wordt, bestaat vrijstelling van BTW.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Rijswijk, 10 november 2005
De
algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht