Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2016.

Tijdelijk addendum Regeling financiële ondersteuning tijdschriften op het gebied van beeldende kunst en vormgeving

Uitgebreide informatie
Tijdelijk addendum Regeling financiële ondersteuning tijdschriften op het gebied van beeldende kunst en vormgeving
De hoogte van de financiële bijdrage die kan worden verstrekt is gekoppeld aan de inkomsten uit advertenties en verkoop. De voorlopige bijdrage wordt vastgesteld op basis van de ingediende begroting. Bij vaststelling van de definitieve bijdrage worden de daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten als basis genomen.
De bijdrage die wordt verstrekt bedraagt maximaal 40% van de inkomsten uit advertenties en verkoop tot een maximumbedrag van € 65.000. Los van deze bijdrage kan de Mondriaan Stichting additioneel een bedrag van maximaal € 20.000 toekennen ter dekking van internationale verspreiding van het tijdschrift.
Als het een nieuw te verschijnen tijdschrift betreft dat een duidelijke lacune in het totale aanbod vult, kan de Mondriaan Stichting de eigen inkomsten uit advertenties en verkoop gedurende de eerste twee jaar volledig, 100% matchen (tot een maximumbedrag van € 65.000).
De Mondriaan Stichting kan daarnaast een bijdrage toekennen aan buitenlandse Nederlandstalige tijdschriften ter dekking van de Nederlandse distributiekosten, die voor het overige niet voor ondersteuning binnen deze regeling in aanmerking komen.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht