Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Tijdelijk besluit vaststelling aantal tuchtzaken PBO

Uitgebreide informatie
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 8 maart 2004 tot vaststelling van het aantal zaken als bedoeld in artikel 6 van de Verordening bezoldiging tuchtgerechten PBO (Tijdelijk besluit vaststelling aantal tuchtzaken PBO)
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 6 van de Verordening bezoldiging tuchtgerechten PBO;
Besluit:
Artikel 1
Voor de periode die aanvangt met de inwerkingtreding van dit besluit en die eindigt op 31 december 2005 worden de aantallen vastgesteld als volgt:
a. voor het tuchtgerecht van het Productschap Pluimvee en Eieren: 50 - 150 zaken;
b. voor het tuchtgerecht van het Productschap Vee en Vlees: 50 - 150 zaken;
c. voor de tuchtgerechten van de overige product- en bedrijfschappen: minder dan 50 zaken.
Artikel 2
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Verordening bezoldiging tuchtgerechten PBO in werking treedt en vervalt met ingang van 1 januari 2006.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit vaststelling aantal tuchtzaken PBO.
Den Haag, 8 maart 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht