Tijdelijke beleidsregel van de raden voor rechtsbijstand houdende herzieningsprocedure vaststelling aangegeven verzamelinkomen minder draagkrachtige rechtzoekenden in verband met voor de aanspraak relevante wijzigingen (Tijdelijke beleidsregel herzieningsprocedure vaststelling aangegeven verzamelinkomen rechtzoekende)
De raden voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch, Arnhem, ’s-Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden,
Besluiten:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet op de rechtsbijstand ;
b. de raad: de raad, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de wet;
c. rechtzoekende: de rechtzoekende, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de wet;
d. verzamelinkomen: het inkomen, bedoeld in artikel 1, onderdeel m, van de wet;
e. inspecteur: de inspecteur, bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel q, van de wet.
Artikel 2
Deze beleidsregel is van toepassing op aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand vanaf 1 januari 2009 waarbij het verzamelinkomen van de rechtzoekende in het jaar van de aanvraag nog niet definitief is vastgesteld door de inspecteur.
1.
Ingeval een rechtzoekende een beroep wil doen op de herzieningsprocedure van artikel 34a, eerste lid van de Wet op de rechtsbijstand, dient hij hiertoe een verzoek in te dienen bij de raad.
2.
Bij de indiening van dit verzoek dient te worden overlegd de definitieve aanslag van de inspecteur.
Utrecht, 13 januari 2009
De Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam.
De Raad voor Rechtsbijstand Arnhem.
De Raad voor Rechtsbijstand Leeuwarden.
De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Gravenhage.
De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht